De bovenste luchtwegen: Anatomie, Functies, Diagram

Bovenste luchtwegen

Paranasale Sinussen
Neus
Neusholte
Larynx (strottenhoofd)
Farynx

Meer over het ademhalingsstelsel