DMCA - Het ademhalingsstelsel

Gepubliceerd op 17 september 2022 door onder

Deze site is alleen voor educatieve doeleinden!

**FAIR GEBRUIK**

Fair Use Act Disclamer

Copyright Disclaimer Krachtens artikel 107 van de Copyright Act 1976 is "fair use" toegestaan voor doeleinden als kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, wetenschap, onderwijs en onderzoek.

Eerlijk gebruik is een door de auteurswet toegestaan gebruik dat anders inbreukmakend zou kunnen zijn.

Non-profit, onderwijs of persoonlijk gebruik valt de balans uit in het voordeel van fair use.

(Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

Fair use is een doctrine in de auteurswet van de Verenigde Staten die beperkt gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal toestaat zonder toestemming van de rechthebbenden, bijvoorbeeld voor commentaar, kritiek, nieuwsverslaggeving, onderzoek, onderwijs of wetenschap. Het voorziet in het legaal, zonder toestemming citeren of opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het werk van een andere auteur volgens een afweging van vier factoren. De term "fair use" vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Een soortgelijk principe, fair dealing, bestaat in sommige andere rechtsgebieden. Civielrechtelijke rechtsgebieden kennen andere beperkingen en uitzonderingen op het auteursrecht.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kennisgeving.

Wij respecteren het auteursrecht. Als u vindt dat er iets niet klopt, stuur dan een e-mail met alle details ter attentie van "Copyright Infringement" via semproz at aol com

Een DMCA-bericht indienen om auteursrechtelijk beschermde inhoud te verwijderen:
Als u te goeder trouw gelooft dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, kunt u ons een schriftelijke kennisgeving sturen met de volgende informatie:

 

  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
  • Een beschrijving van waar op de website het materiaal dat volgens u inbreuk maakt kan worden gevonden, voldoende voor Africa Facts Zone om het materiaal te lokaliseren (bijvoorbeeld de URL);
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk niet is toegestaan door het auteursrecht Africa Facts Zone, zijn agent of de wet en geen eerlijk gebruik is;
  • Een verklaring van u onder dwangsom dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; en
  • Uw elektronische of fysieke handtekening.

Een DMCA-tegenbericht indienen om van de website verwijderde inhoud te herstellen

Als u van mening bent dat uw materiaal per ongeluk is verwijderd of verkeerd is geïdentificeerd, kunt u Africa Facts Zone een schriftelijke tegenbericht sturen met de volgende informatie:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien van toepassing);
  • Een beschrijving van het materiaal dat werd verwijderd en de plaats op de Website (bv. de URL) waar het voordien verscheen;
  • Een verklaring ONDER SANCTIE VAN PERJURY dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie;
  • Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijke district waarin uw adres zich bevindt, of indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, elk gerechtelijk district waarin Africa Facts Zone kan worden gevonden (waaronder de United States District Court voor het Southern District of New York), en dat u de betekening accepteert van de persoon die de oorspronkelijke DMCA-kennisgeving heeft ingediend of een agent van die persoon;
  • Uw elektronische of fysieke handtekening.

Reacties zijn gesloten.